Dataskyddspolicy

LIF Miljötekniks dataskyddspolicy har som syfte att förklara hur vi samlar in och använder kund & personuppgifter. Vidare belyser denna dataskyddspolicy hur LIF Miljöteknik arbetar för att värna om våra kunders personliga integritet. När ni som kund kontaktar oss för att inköpa en produkt eller tjänst godkänner ni LIF Miljötekniks dataskyddspolicy, vidare godkänner ni som kund att LIF Miljöteknik använder och lagrar era företags och personuppgifter enligt nedan angivna kriterier.
Enbart nödvändig data sparas
 • Personinformation, kontaktinformation, namn, födelsedatum, personnummer, faktura och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation, fakturainformation, bankkontonummer, etc.
 • Information om de produkter eller tjänster ni har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information som krediter, skulder och betalningshistorik.
Delning av information/data
 • Information/data kan komma att delas med tredje part som leverantörer, underleverantörer, samarbetspartners i de fall det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter.
 • Vi ansvarar för att alla rimliga åtgärder genomförs för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert med lämplig skyddsnivå vid överföring till tredje part
 • Vi kommer ej att sälja eller dela information/data till tredje part med annat intresse än ovan nämnda användning
Kontakta oss
 • Information/data kan komma att delas med tredje part som leverantörer, underleverantörer, samarbetspartners i de fall det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter.
 • Vi ansvarar för att alla rimliga åtgärder genomförs för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert med lämplig skyddsnivå vid överföring till tredje part
 • Vi kommer ej att sälja eller dela information/data till tredje part med annat intresse än ovan nämnda användning
Användning av sparad information/data
Ovan nämnda information är nödvändig för att ingå ett avtal med LIF Miljöteknik AB där syftet är att använda våra produkter och tjänster. Denna information behöver vi för att kunna
 • Bekräfta din identitet, verifiera kontaktuppgifter, verifiera personuppgifter
 • Förhindra bedrägerier, riskhantering, följa lagstiftning tex bokföringslagen
 • Uppfylla skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, skapa historik och spårbarhet vid felaktigheter
 • Kunna tillhandahålla relevant information till kunder och intressenter angående våra produkter och tjänster
 • Kunna arbeta med kontinuerliga förbättringar med syftet att ständigt förbättra kvaliteten och innehållet i våra produkter/tjänster
 • Informationen/data sparas den tid det krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot kunder, leverantörer, myndigheter, enligt dem lagar och förordningar som finns.
 • Lagringstiden styrs av med vilket syfte informationen/data samlats in, tex redovisningskrav etc.
Dina rättigheter
 • Ni har rätt att fodra att företaget vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att all information/data hanteras säkert med passande skyddsnivå
 • Ni har rätt att få tillgång till, begära kopia, korrigera felaktigheter och komplettera er information/data
 • Ni har rätt att begära radering av er information/data i de fall den inte är nödvändig eller bunden av förpliktelser gentemot lagstiftning