Om oss

Om LIF
Inom LIF miljöteknik finns många års erfarenhet av service, reparationer och uthyrning av maskiner inom både städ och byggbranschen. Som en tillförlitlig och kostnadseffektiv partner arbetar vi kontinuerligt för att utveckla och förbättra vår och er verksamhet genom att lyssna, förstå och reflektera över våra kunders behov.
about us cover image
Våra värdeord
Våra Värdeord Våra värdeord är en filosofi vi arbetar efter för att skapa ett arbetsklimat och en arbetsmiljö, där våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och välkomna och väl omhändertagna. Vi jobbar efter tre värdeord:
1. Ärlighet
Genom ärlighet skapas en miljö av uppriktighet, tillit och hederskänsla med respekt, i en sådan miljö vågar man lyfta och redan ut problem både internt och externt för att utveckla alla partners.
2. Laganda
Genom vänskap, lojalitet, ödmjukhet och öppenhet arbetar vi solidariskt där vi delar med oss av framgångar i det gemensamma arbetet för våra kunder.
3. Glädje
Arbetsglädje skapar vi genom att stöd finns i hela organisationen för att det dagliga arbetet ska bli det bästa möjliga, vi ska känna stolthet över vårt arbete genom att skapa förutsättningar där individen, partners och organisationen kan nå uppsatta mål med hög kvalitet och effektivitet.
Vårt arbetssätt
Vårt arbetssätt är en Lean-inspirerad filosofi som vi arbetar efter för att hantera organisationens resurser på ett sådant sätt att det skapar maximalt affärsvärde för kunden. Vi arbetar efter tre värden:
1. Kaizen
Genom kaizen arbetar vi kontinuerligt för att utveckla och förbättra vår och kundens verksamhet, detta gör vi genom att bli en lärande organisation som arbetar för att förstå och reflektera över våra och kundens behov. Det handlar även om att minimera slöseri av resurser, för att på så sätt bli kostnadseffektiva och ge kunden maximalt affärsvärde.
2. MUDA
Målet här är att minimera Muda eller slöseri som det betyder, genom planerade arbeten med rätt kompetens, rätt lager och rätt transporter ska vi minimera slöseri av resurser. Detta uppnår vi genom en välplanerad verksamhet som fokuserar på att eliminera alla former av resursslöseri.
3. 5S
Genom 5S avser vi skapa den ordning och reda som är en förutsättning för en effektiv verksamhet, en grundregel är att en person med lätthet ska kunna återuppta eller sätta sig in i en annan persons arbete i en väl fungerande verksamhet med standardiserade arbetsrutiner.